برچسب: توسعه گستره با ساختار جدید

پیش اجلاسیه دوم کرسی اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیش اجلاسیه دوم کرسی نظریه پردازی با موضوع "اصول فقه، توسعه...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی