برچسب: تمدن مدرن

تمایز تمدن نوین اسلامی و تمدن مدرن در مبانی معرفتی و...

وقتی از تمدن صحبت می‌شود، گاهی تمدن در مقابل فرهنگ است؛ یعنی فرهنگ به بخش نرم‌افزاری دستاورد بشری اختصاص دارد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی