برچسب: تاریخ فرهنگی معرفت‌ شناسی و روش‌ شناسی

کرسی ترویجی تاریخ فرهنگی؛ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تاریخ فرهنگی؛ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی" را روز چهارشنبه مورخ 1 دی‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی