برچسب: بهمن‌م

کرسی ترویجی اصطلاح‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس برگزار می‌شود

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی اصطلاح‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس" را روز چهارشنبه مورخ ۶ بهمن‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

کرسی ترویجی اصطلاح‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی اصطلاح‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس" را روز چهارشنبه مورخ ۶ بهمن‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی