برچسب: بررسی و نقد دیدگاه‎های هانری کربن

کربن نشان بیداری دیگرباره‌ی انسان غربی است

همایش «بررسی و نقد دیدگاه‎های هانری کربن» در آخرین روز خود میزبان رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی