برچسب: ایمان گرایی

کاشی‌زاده: تفکر ناواقع‌گرا به لحاظ معرفت‌شناختی بر عقل‌گرایی انتقادی ابتنا دارد

کرسی علمی- ترویجی “نقد و بررسی ایمان‌گرایی ناواقع‌گرا” توسط گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی نقد و بررسی ایمان‌گرایی ناواقع‌گرا برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “نقد و بررسی ایمان‌گرایی ناواقع‌گرا” توسط گروه کلام پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی