برچسب: ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام

یوسفی: هر رفتار و قانون باید دارای دو ویژگی تولید ثروت...

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی در مشهد برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی