برچسب: انسان سیاسی به عنوان موضوع خطابات شرعی

کتاب “انسان سیاسی از منظر فقهی” منتشر شد

کتاب "انسان سیاسی از منظر فقهی" به قلم آقای ابولحسن حسنی در گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به چاپ رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی