برچسب: افزایش قانون‌ گریزی

چیستی عوامل افزایش قانون‌گریزی در کشور

دکتر محمود حکمت‌نیا معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهارشنبه 12 آبان از ساعت 20:45 در پخش زنده برنامه زاویه" به بیان نظرات خود می‌پردازد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی