برچسب: ارتباطات

نشست مبانی نظری و فلسفه مجازی برگزار می‌شود

نشست "مبانی نظری و فلسفه مجازی" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه‌-های کشور با حضور اساتید این حوزه در کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

نشست “گسترش رویکرد جنسی در تبلیغات مجازی” برگزار می‌شود

مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست "گسترش رویکرد جنسی در تبلیغات مجازی" را روز شنبه مورخ ۲۵ آذرماه جاری برگزار می‌نماید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی