برچسب: ادله نقلی

روش‌شناسی استظهار از ادله

کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی