برچسب: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی در مشهد مقدس برگزار شد

جلسات 476 تا 492 شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، ابتدای شهریورماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد.

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی برگزار شد

جلسات ۴۶۷ تا ۴۷۵ شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی جهت بررسی مقالات گروه حقوق جزا، گروه اخلاق و گروه کلام دانشنامه قرآن‌شناسی در خاوه برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی