برچسب: ابزارانگاری

نگاهی اجمالی بر مناسبات میان علم و دین

دکتر قاسم اخوان نبوی عضو هیات علمی گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه در نگارشی کوتاه نگاهی اجمالی بر مناسبات میان علم و دین داشته که در متن خبر از منظرتان خواهد گذشت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی