برچسب: آیینه‌داران آفتاب

سنگری: هدف امام حسین(ع) امروز چیست؟

دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه گفت: باید مردم را تشویق کنیم به این موضوع بیندیشند که اگر قرار باشد هدف امام حسین(ع) را امروز جست‌و‌جو کنیم آن هدف چیست؟

یادداشت هفته

نشست‌های علمی