چاپ دوم کتاب نهیلیسم ابسورد منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم کتاب “نهیلیسم ابسورد” در ادبیات داستانی غرب سیزدهمین کتاب گروه ادبیات و هنر پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه بوده که به قلم آقای شهریار زرشناس محقق این گروه به انتشار رسیده است.

مساله نیست‌انگاری، به‌ویژه صورت ابسورد نیهیلیسم اومانیسـتی، سـال‌هاسـت کـه برای نویسنده به صورت دغدغه‌ای فکری مطرح بوده اسـت. در واقـع فهـم ادبیـات قرن بیستم عالم مدرن و کشورها و ملت‌های اسیر غربزدگـی شـبه مـدرن، بـدون شناخت تحلیلی ـ نقادانه نیست‌انگاری ابسورد میسر نیست. در این کتاب  به‌ اجمال به توصیف و تعریف نیهیلیسم و ابسوردیته و بیان نسـبت میـان ایـن دو و برخی ظهورات ادبی آن پرداخته شده است. البته دامنـه ظهـور و بـروز و نفـوذ نیسـت‌انگـاری ابسورد در ادبیات معاصر غرب و در همه شئون و وجوه زندگی انسان معاصرِ اسیر مدرنیته، آن اندازه گسترده است کـه بررسـی ظهـورات ادبـی نیهیلیسـم ابسـورد را نمی‌توان به دو یا سه نویسنده منحصر و محدود کرد؛ ولی به هر حال، تاملی نقادانه در زندگی و آثار کافکا، سارتر و کامو از منظر نسبت آنها با نیهیلیسم ابسورد، نوعی تامل در این قلمرو آغار می‌شود. به نظر نگارنده، نقادی جوهر نیهیلیستی ـ ابسوردیستی ادبیات معاصر غرب، یکی از نیازها و ضرورت‌های جدی در امر مقابله و مبارزه با شبیخون فرهنگی غرب اومانیست است.

چاپ دوم کتاب “نهیلیسم ابسورد” در ادبیات داستانی غرب، از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: درباره نیست‌انگاری ابسورد

فصل دوم: روایت‌گر روایتی بیمار

فصل سوم: اشاراتی درباره ژان پل سارتر و نیهیلیسم اگزیستانسیالیستی

فصل چهارم: آلبر کامو، شوالیه ادبیات نیست‌انگار ابسورد

فصل پنجم: داستایفسکی در کشاکش با نیهیلیسم روسی

 

چاپ دوم کتاب “نهیلیسم ابسورد” در ادبیات داستانی غرب اثر دکتر شهریار زرشناس، با قیمت ۱۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید