محمد حسنی

 عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: سیاست جنایی

دریافت رزومه:CV Hasani

پست الکترونیکی: mo.hasani@yahoo.com

 

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه  1379 1391 *     پزوهشگر
2 جامعه المصطفی 1383 1397   *   تدریس و مشاوره
3 پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388 1391 *     مدیر گروه جزای دانشنامه قرآن شناسی
4 پژوهشگاه فرهنگ و اتدیشه اسلامی 1389 1397 *     تا 1396 عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری

از 1396 عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق

 

  وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
اتمام پایه 10 و در س خارج 10سال

چهار مصاحبه فقه

چهار مصاحبه اصول

فقه و اصول  

 

قم  
 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1376

1380

 

 

دانشگاه مفید قم

دانشگاه مفید  قم

دانشگاه عدالت

حقوق

حقوق

حقوق

 

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

  سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1  فقه فقه جزایی 11سال  
2 حقوق  حقوق جزا 11 سال  
3        
4        

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی خوب خوب ضعیف  
2 انگلیسی متوسط متوسط    
3          
4          

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1 رایانه از سال 1380    
2        

 

  سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 حقوق جزای عمومی 1 و2 جامعه المصطفی 2سال    
2 حقوق جزای اختصاصی1و 2 جامعه المصطفی 2 سال    
3 کلیات حقوق جامعه المصطفی 5سال    
4 فقه و حقوق جزا  جامعه المصطفی 3 سال    


 جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 علامه طباطبایی مقاله برتر  شهادت

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه از1380 تاکنون  
2 علمی جامعه المصطفی از 1383 تاکنون  
3 علمی پژوهشگاه باقر العلوم (ع) 2سال ارزیابی مقالات سایت پژوهه
5 علمی مر کز تحقیقا ت مجلس شورای اسلامی 1391 شرکت در حلقات علمی لوایح و  طرح‌های قانونی

 

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 بایسته های فقهی اجرای قصاص       (سلسله پژوهش های فقهی حقوقی  7) تالیف 1380 معاونت آموزش قوّه قضاییه

      نشر قضا         1387

وانتشارات جنگل 1388

2 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  1 تالیف گروهی[1]   معاونت آموزش قوّه قضاییه

1382

وانتشارات جنگل 1388

3 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  2 تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه 1382

وانتشارات جنگل 1388

4 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  3(کلیات، حدود ، تعزیرات  ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه

1383

وانتشارات جنگل 1388

5 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  4(قصاص ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه

 1383

وانتشارات جنگل 1388

6 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد 5(دیات ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه

 1383

وانتشارات جنگل 1388

7 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  6(کلیات، حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه

1384

وانتشارات جنگل 1388

8 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  7(دیات ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه 1384  

وانتشارات جنگل 1388

9 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  8 (آئین دادرسی، ادله اثبات حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه 1385

وانتشارات جنگل 1388

10 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی  جلد2 تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه      1382

انتشارات جنگل 1388

11 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی  جلد 3 تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه      1383

انتشارات جنگل 1388

12 مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی  جلد 4 تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه     

جلد 4 در 1384  انتشارات جنگل 1388

13 مجموعه بخشنامه ها ج1و2 گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه      1382

وانتشارات جنگل 1388

14 مجموعه آرای فقهی- قضایی در امور کیفری ج 2 (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی) گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه 

چاپ اول 1381  و  چاپ دوم  1382 وچاپ سوم انتشارات جنگل 1388

15   پرسمان فقهی قضایی  جلد 1

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا 1389
16 پرسمان فقهی قضایی  جلد 3

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا 1390
17 پرسمان فقهی قضایی  جلد5

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا 1390
18 پرسمان فقهی قضایی جلد 8

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا

1390

     19 پرسمان فقهی قضایی  جلد 9

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا

1391

19

 

لایحه قانون مجازات اسلامی

  ( عضویت در گروه تهیه و تدوین مواد مربوط به حدود از قانون مجازات اسلامی که با حضور اینجانب در جلساتی که به ریاست آیت الله شاهرودی «ریاست قوه قضائیه» تشکیل شد و مورد تصویب قرار گرفت  و عضویت و سرپرستی گروه تهیه و تدوین مواد مربوط به شهادت(حدود50 ماده) از مبحث ادله اثبات دعوای کیفری که مورد طرح کلان تحقیقی کاربردی بررسی و تصویب مسئولان قضایی قرارگرفته است .)

لایحه در حال بررسی در شورای نگهبان است

 

گروهی

طرح کلان تحقیقی کاربردی

  معاونت توسعه قضایی و مرکز تحقیقات قوه قضاییه
20 نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی گروهی   معاونت آموزش قوه قضائیه

 

21 نرم افزار  پرسمان قضایی گروهی   معاونت آموزش قوه قضائیه
22 انگیزه و تاثیر آن در تحقق جرم پایان نامه کارشناسی ارشد   چاپ نشده است
 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 شرح مواد مربوط به شهادت

ادله اثبات  ق. م.ا

    دائره المعارف …. شاهرودی
2 تحلیل سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مفاسد اقتصادی     رساله دکتری
3 سیاست جنایی افتراقی     پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4 سیاست جنایی اسلام     دانشنامه قرآن شناسی
         

 

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

1 کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه                   تحقیق   مجله کتاب زنان 1381 شماره 18
2 سیر تکاملی ادله اثبات در امور کیفری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تالیف   همایش علمی پژوهشی    درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه 1387
3 نقدی برمقاله «آیا نگهداری مشروبات الکلی از نظر فقهی جرم است »   

 

    مجله دادرسی شماره78 بهمن و اسفند 88
4 شهادت تحقیق 1389 دانشنامه قرآن شناسی
5 شرب خمر تحقیق 1390 دانشنامه قرآنشناسی
6 جلد تحقیق 1390 دانشنامه قرآن شناسی
7 اصل شخصی بودن مجازات تحقیق 1391 دانشنامه قرآن شناسی
8 مجازات تحقیق 1391 دانشنامه قرآن شناسی
9 همجنس بازی تحقیق 1392 دانشنامه قرآن شناسی
10 سرقت تحقیق 1392 دانشنامه قرآن شناسی
11 خودکشی تحقیق 1393 دانشنامه قرآن شناسی
12 قطع عضو تحقیق 1393 دانشنامه قرآن شناسی
13 شهادت کذب تحقیق 1394 دانشنامه قرآن شناسی
14 مبانی نظری سیاست جنایی اسلام در برابر مفاسد اقتصادی                                             تحقیق 1396 حقوق اسلامی
15 کاربرد ابزار نوین در قصاص تحقیق 1397 کنگره بین المللی نقش فقهای شیعه در گسترش علوم اسلامی

 

 

 

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1 سیاست جنایی افتراقی ترویجی ارائه دهنده   1396  
2            

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1        

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی  در تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی  در  شهرستان مشهد کارشناس مجلس شورای اسلامی  و قوه قضائیه بهمن

1388

 
2 کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی  نویسنده تحت اشراف  ایت الله العظمی مکارم شیرازی 1397 مقاله

کاربرد ابزار نوین در قصاص

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انجمن علمی  فقه و حقوق   حوزه علمیه قم 1390  

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
1        

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 تحقیق در زمینه اجرای قصاص

و تدوین آئین‌نامه ماده 293 قانون آئین دادرسی کیفری 

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 1380

تا 1381

 

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1        

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 شرایط معتبر در قصاص جامعه المصطفی کار شناسی ارشد 1385
2 پیشگیری از وقوع جرم در فقه اسلام جامعه المصطفی کار شناسی ارشد 1385
3 تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه فریقین جامعه المصطفی کار شناسی ارشد 1385
4 ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارات  جامعه المصطفی کار شناسی ارشد 1386
5 الحقوق المتقابله للوالدین و الاطفال فی المعاهدات الدولیه و الفقه الامامیه جامعه المصطفی کار شناسی ارشد 1488

 

6 احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه جامعه المصطفی کار شناسی ارشد 1388
  و سایر پایان نامه هایی که در جامعه المصطفی مدرسه عالی فقه موجود است         
 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1          
 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1  پاسخ به سوالات محاکم دادگستری     مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
2 مقالات سایت پژوه       پژوهشگاه باقر العلوم (ع)
3 مقالات دانشنامه قرآن شناسی      
4 ارزیابی مقالات علمی پژوهشی

مجلات از جمله حقوق اسلامی –  فصلنامه قران و فقه و حقوق اسلامی

     

 

[1] – مقا لات هر یک نویسندگان مشخص و مجزّا است .