کرسی علمی ترویجی فلسفه معرفت

عنوان کرسی علمی ترویجی: فلسفه معرفت
برگزار کننده: معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه

ارائه دهنده:جناب آقای دکتر مهدی عباس‌زاده
ناقدان: حجت‌الاسلام دکتر علیرضا قائمی‌نیا و دکتر حسن عبدی

دبیری علمی: حجت‌الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری

رمان برگزاری:  چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه۹۸
مکان برگزاری: سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم

خبر برگزاری کرسی: فلسفه معرفت دانش عقلی فرانگری است که از معرفت بحث می کند

دریافت صوت کرسی: صوت کرسی علمی ترویجی فلسفه معرفت

گزارش محتوایی: کرسی علمی ترویجی فلسفه معرفت