اهداف و برنامه‌های كلی
ـ کشف و تبیین نظام تربیتی و نظام اخلاقی اسلام.
ـ آسیب شناسی تعلیم وتربیت و اخلاق در جامعه ایران.
ـ شناخت و نقد مکاتب و نظامهای اخلاقی و تربیتی.
ـ جمع‌آوری، تحلیل و نقد تجارب تربیتی و اخلاقی در ایران، جهان اسلام و سایر جوامع بشری.
ـ طراحی الگوهای فردی، اجتماعی و نهادی، سازمانی اخلاقی و تربیتی.
ـ تبیین مبادی و مبانی نظام اخلاقی و تربیتی اسلام.
ـ بازشناسی، نقد و احیاء، باز‌پژوهی و باز پیرایی تراث اخلاقی و تربیتی اسلام.


معرفی اعضای هیأت علمی گروه اخلاق:

محمدرضا جباران دانلود : رزومه علمی محمدرضا جباران حجم فایل ۱۴۸ KB
امير غنوی دانلود : رزومه علمی امیر غنوی حجم فایل ۱35 KB
محمد جداری عالی دانلود : رزومه علمی محمد جداری عالی حجم فایل ۱۶۹ KB

 

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر