صفحه اصلی > مجلات > نشریه علمی پژوهشی ذهن 
فصلنامه ذهن
 فصلنامه ذهنتنها نشريه تخصصي معرفت‌شناسي ايران است كه از سويي با هدف بازپژوهي و بازپيرايي، تعميق و توسعة مباني و مباحث معرفت‌شناسي اسلامي، مطالعة تطبيقي و ارزيابي نحله‌ها و نظريه‌هاي معرفت‌شناسي كلاسيك جديد و معاصر، گسترش زمينة تعاطي آراء و تضارب افكار در قلمرو معرفت‌شناسي همراه با برقراري ارتباط زنده و سازنده ميان صاحبنظران در داخل و خارج و سعي در تبيين نقاط، مباني و لوازم تلاقي آراء و نظريه‌هاي معرفت‌شناختي با انديشة ديني ـ فلسفي اسلامي و پاسخگويي به سؤالات مطرح و منتشر مي‌شود و از سوي ديگر برحسب مناسبت و ضرورت، به مباحث و دانش‌هاي مماس و مجاور با معرفت‌شناسي مانند علوم‌شناختي، علم و الهيات، هرمنوتيك و... مي‌پردازد. ذهن مي‌كوشد تا در هر شماره به موضوعي خاص در حوزة معرفت‌شناسي معطوف شود.
برخي از محورهايي كه در اين نشريه بدان پرداخته شده، عبارت است از:
نظريه‌هاي توجيه، نسبي‌گرايي، شك‌گرايي، نظريه‌هاي صدق، رئاليسم، علم حضوري، عقلانيت، معرفت پيشيني، فلسفه علم، علم ودين، علم ديني، مبناگري، مضاف و دلالت، فلسفه تحليلي، شهود و معرفت شهودي، فلسفه ذهن، معرفت‌شناسي عرفاني، و معرفت‌شناسي اسلامي.
اين مجله موفق به كسب رتبه علمی ـ پژوهشی از شورای عالی حوزه‌های علمیه شده است.
 
مديرمسئول: علي اكبر رشاد
سردبير: عليرضا قائمي‌نيا
مدیر اجرایی: اسلام متقی
ويراستار: محمداسماعیل انصاری
 
اعضاي هيئت تحريريه و پژوهش: احمد بهشتي(استاد دانشگاه تهران)ـ غلامرضا فیاضی(استاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))ـ محسن جهانگيري(استاد دانشگاه تهران)ـ عبدالله نصری(استاد دانشگاه علامه طباطبايي) ـ سيد يحيي يثربي(استاد دانشگاه علامه طباطبايي)ـ حمیدرضا آیت‌اللهی(استاد دانشگاه علامه طباطبايي)ـ مهدي قوام‌صفري(دانشيار دانشگاه تهران) ـ علي‌اكبر رشاد(دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسلامي) ـ عبدالحسین خسروپناه(دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)ـ حسن معلمی(استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع))ـ حسین عشاقی(استادیار پژوهشگاه  فرهنگ و انديشۀ اسلامي)ـ ابوالفضل کیاشمشکی(استادیار دانشگاه امیرکبیر)
 
نشاني مجله: تهران: خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، خيابان پژوهشگاه (دوم)، پلاك 2، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
صندوق پستي: 8784 ـ15875
 
تلفن: 88501064  ـ 88735417 
دوستان عزیزمی‌توانند مقالات و مطالب خود را به سایت مجله ذهن به نشانی:
و یا پست الکترونیکی زیر برای این مجله ارسال نمایند:
E.mail: zehn@iict.ac.ir
عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر