صفحه اصلی > موسسات وابسته > موسسه پیوست نگاری فرهنگی 

موسسه پیوست نگاری فرهنگی
نظر به تاکید رهبری فرهمند انقلاب اسلامی در دیدار با اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386 مبنی بر لزوم مهندسی فرهنگی و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی، عمرانی و اجرایی کشور و لازم الاجرا بودن آن برای تمام دستگاه‌ها و با عنایت به این که اجرای صحیح و تسهیل کننده این رهنمود رهبری و سیاست ملی، مستلزم تولید مبانی نظری ، ادبیات علمی کافی و نیز شناخت میدانی از عرصه های تناسب طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی مختلف در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تغییرات فرهنگی جامعه است، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای فعالیت‌های خود در زمینه مهندسی فرهنگی، اقدام به تاسیس«موسسه پیوست نگاری فرهنگی » در سال 1389 نموده است تا از این رهگذر به صورت سازمان یافته، اندوخته‌های علمی خود و سایر صاحب نظران کشور را در اختیار مدیران اجرایی کشور قرار دهد.
اهداف
1. تهیه و اجراء پیوستنگاری فرهنگی
2. ارایهی مشاوره و خدمات نظارتی در زمینه پیوستنگاری فرهنگی
3. تولید و توسعه‌ی ادبیات علمی مبتنی بر مبانی دینی، قانون اساسی و مقررات جاری كشور، در حوزه‌ی فرهنگ، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، پیوست نگاری فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای و كاربردی
4. پیگیری و تحقق رهنمودهای رهبر فرهمند انقلاب اسلامی در زمینه‌ی مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی برای طرح‌های مهم اجرایی.
ریوس برنامه های آتی
1. جمع آوری و فرآوری اطلاعات و ادبیات علمی و تجارب موجود در میان دیگر ملل و ممالك، در زمینه‌ی پیوست نگاری فرهنگی برای شؤون حیاتی و بخش‌های مختلف جامعه.
2. پژوهش و تولید دانش نظری و كاربردی در مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی.
3.  عرضه‌ی خدمات علمی و پژوهشی در زمینه‌های فرهنگ مشاوره‌ی كاربردی در زمینه‌ی طراحی و اجرای پیوست‌های فرهنگی به بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و طرح‌های صنعتی، تجاری، عمرانی و ...
4. ممیزی و ارایه‌ی خدمات نظارتی در جهت حسن اجرای پیوست فرهنگی به مراجع مسیول كشوری و كارفرمایان.
5.  برگزاری دوره‌های آموزشی بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت و برپایی كارگاه‌های مهارت آموزی در راستای تحقق طرح‌های مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی.
6.  ارایه‌ی خدمات پیمان مدیریت برای اجرای طرح‌های فرهنگی، اصلاح فرهنگ سازمانی و سایرمباحث و امور مرتبط
7. برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های علمی و فرهنگی محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی یا مشاركت و شركت در آن‌ها، به منظور توسعه مباحث معرفتی و كاربردی و تبادل اطلاعات و اندیشه و ارایه‌ی خدمات در حوزه‌ی فعالیت موسسه.
8.  تالیف و انتشار مجلات و كتب نرم‌افزارهای مورد نیاز و مرتبط با حوزه‌ی فعالیت موسسه.
تاکنون این موسسه وابسته به پژوهشگاه، پیوست نگاری برخی از طرح های کلان و مهم کشور از جمله
- پیوست فرهنگی پل خلیج فارس
- پیوست فرهنگی شبکه تعاملی
- پیوست فرهنگی مدارس خاص
- پیوست فرهنگی معماری مدارس
را برعهده گرفته است.

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر