اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ تبیین زیرساخت‌های نظری و مسایل اساسی نظام سیاسی اسلام.
ـ نظریه‌پردازی و تبیین نهادهای ثابت و ارایه الگوهای مناسب در زمینه سازوکارهای متغیر نظام سیاسی اسلام.
ـ بازپژوهی، نقد و ارایه آراء متفکران اسلامی در حوزه حکومت و سیاست.
ـ آسیب‌شناسی در زمینه مباحث نظری کلام سیاسی اسلام و ارزیابی کارآمدی سازوکار و عملکرد‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و ارایه راه‌کارهای مناسب.
ـ زمینه‌سازی علمی ـ فرهنگی جهت تحقق کامل نظام سیاسی اسلام و تحکیم اساس حکومت دینی در جامعه.
ـ مطالعة تطبیقی و نقد مکاتب و نظام‌های سیاسی معاصر.


معرفی اعضای هیأت علمی گروه سیاست:

سید سجاد ایزدهی ـ مدیر گروه          دانلود : رزومه علمی سید سجاد ایزدهی                         حجم فایل ۱۲۵ KB

محسن مهاجرنیا                                دانلود : رزومه علمی محسن مهاجرنیا                              حجم فایل ۱۸۴ KB

سید کاظم سید باقری                        دانلود : رزومه علمی سید كاظم سید باقری                     حجم فایل ۲۲۱ KB

مسعود عبدالحسین پور فرد              دانلود : رزومه علمی مسعود عبدالحسین پورفرد              حجم فایل ۱۵۴ KB

عبد الوهاب فراتی                            دانلود : رزومه علمی عبدالوهاب فراتی                             حجم فایل ۱۸۴ KB

ابوالحسن حسنی                             دانلود : رزومه علمی ابوالحسن حسنی                              حجم فایل ۱۲۶ KB

محمد ملک زاده                              دانلود : رزومه علمی محمد ملک زاده                                 حجم فایل ۹۷ KB

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر