اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ شناخت نظام حقوقی اسلام و ارایه مدل‌های کاربردی آن.
ـ ارایه راه‌های علمی و عملی جهت تحقق نظام حقوقی اسلام.
ـ شناخت و نقد سایر مکاتب و نظام‌های حقوقی.
ـ بازپژوهی، بازپیرایی و تنسیق علوم فقهی (فقه، فلسفه فقه، فلسفه احکام، اصول فقه، قواعد فقه...) با توجه به دستاورد‌های نوین علمی پژوهش‌شناختی.
ـ تعمیق و توسعه علوم فقهی و پژوهش در زمینه مسایل نوپیدا و نیازهای آینده جوامع اسلامی.
ـ آسیب‌شناسی و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه علوم فقهی.
ـ آسیب‌شناسی ابعاد نظری و عملی سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران.


معرفی اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق:

غلامرضا پیوندی ـ مدیر گروه دانلود : رزومه علمی غلامرضا پیوندی حجم فایل ۲۷۸ KB
محمود حکمت نیا دانلود : رزومه علمی محمود حکمت نیا حجم فایل ۸۳۰ KB
ابوالقاسم عليدوست دانلود : رزومه علمی ابوالقاسم علیدوست حجم فایل ۱۴۵ KB
حسینعلی بای دانلود : رزومه علمی حسینعلی بای حجم فایل ۲۵۵ KB
علی محمدی جورکویه دانلود : رزومه علمی علی محمدی جوركویه حجم فایل ۱۴۵ KB
فرج الله هدایت نیا دانلود : رزومه علمی فرج‌الله هدایت نیا گنجی حجم فایل ۱۵۰ KB
عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر