اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ بازپژوهی و بازپیرایی فلسفه اسلامی.
ـ تبیین و تنسیق فلسفه اسلامی به زبان زمان.
ـ اهتمام در جهت تعمیق و ایجاد پویایی و بالندگی در فلسفة اسلامی با توجه به نظرها و نیازهای جدید.
ـ پاسخگویی به شبهات القایی در قلمرو حکمت و فلسفه اسلامی.
ـ نقد مکاتب و دیدگاه‌های معارض فلسفی.


اعضای هیات علمی گروه فلسفه:

ابوالحسن غفاری - مدیر گروه

محمدعلی اردستانی

حسین عشاقی

مسعود اسماعیلی

حسین رمضانی حسین آباد

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر