اهداف و برنامه‌های كلی
ـ احیا و بازپژوهی، تنسیق و ساختاردهی، و توسعه و تعمیق معرفت‌شناسی اسلامی با لحاظ مكاتب، آرا و مباحث معرفت‌شناختی جدید و معاصر.
ـ تبیین نقاط برخورد مبانی و لوازم نظریه‌های معرفت‌شناسی غربی با اندیشه دینی فلسفی اسلامی.
ـ ارایه، تبیین و ارزیابی نحله‌ها و نظریه‌های معرفت‌شناختی كلاسیك، جدید و معاصر.
ـ مطالعه و بررسی مقایسه‌ای مكاتب و نظریه‌های معرفت‌شناختی.
ـ طرح مبانی و لوازم دانش‌های مماس با دانش معرفت‌شناسی، و بررسی نسبت و مناسبات آن علوم با معرفت‌شناسی (مانند فلسفه‌های مضاف، و تأثیر مبادی غیرمعرفتی بر معرفت).
ـ بررسی و نقد تلاقی پیامدهای معرفت‌شناختی سایر علوم و معارف با معرفت دینی.


رزومه علمی اعضای هیات علمی گروه معرفت‌شناسی

مهدی عباس زاده - مدیر گروه      دانلود : رزومه علمی مهدی عباس زاده ( حجم فایل ۳۶۵kb)

ابراهیم دادجوی                            دانلود : رزومه علمی ابراهيم دادجوی ( حجم فایل ۱۵۴kb)

بهرام عليزاده                                دانلود : رزومه علمی بهرام عليزاده (حجم فایل ۱۱۹kb)

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر