اهداف و برنامه‌های كلی:
ـ اهتمام ویژه به احیا و توسعۀ مطالعات درون دینی در حوزه‌های گوناگون فكری، اعتقادی، رفتاری و ارزشی با لحاظ علوم، دیدگاه‌ها و مسایل نوپدید.
ـ نقد و بازپژوهی، تنسیق و ارایۀ ساختارمند معارف قرآنی ناظر به اندیشه‌ها و نیازهای زمان در قلمرو معارف گوناگون بینشی و ارزشی قرآن.
ـ آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی و نقد برداشت‌های نادرست از معارف معصوم و وحیانی و پاسخ به شبهات القایی در قلمرو معارف قرآن.


اعضای هیات علمی گروه معرفت‌شناسی:

مهدی عباس زاده - مدیر گروه                                 دانلود : رزومه علمی مهدی عباس زاده           حجم فایل ۳۶۵ KB

علیرضا قائمی نیا

ابراهیم دادجوی                                                      دانلود : رزومه علمی ابراهیم دادجوی              حجم فایل ۱۵۴ KB

 

 

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر