صفحه اصلی > تماس با ما 

 

راه‌های ارتباط با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

- تلفن اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل:                          88531245-(021)
- کد پستی:                                                                            15911-15146
- پست الکترونیک:                                                                 info@iict.ac.ir 

نشانی دفتر مركزی (تهران):                                                 خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاک 2
نشانی دفتر قم:                                                                     بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

 

 

شماره‌های تماس با سایر قسمت‌های پژوهشگاه:


سازمان مركزی (تهران) (021) 88501064
دفتر قم (025) 37603571-5
معاونت پژوهشی و آموزشی (021) 88742326
معاونت حقوقی و توسعه مدیریت و منابع (021) 88741487
پژوهشكده حکمت و دین‌پژوهی (025)37602993
پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعی (021) 88742789
پژوهشكده دانشنامه‌نگاری دینی (025) 37603587
پژوهشكده نظام‌های اسلامی (025) 37603222
مركز پژوهش‌های جوان (025) 37603571-5 (داخلی 174)
كانون اندیشه جوان (021) 88960536
امور بین‌الملل (021) 88501064  (داخلی 246)
فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات (025) 37603571-5  (داخلی 147)
فصلنامه علمی- پژوهشی ذهن (025) 37603571-5  (داخلی 147)
فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی (025) 37603571-5  (داخلی 136)
فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی (025) 37602998  (داخلی 138)
فصلنامه انتقادی- نظری كتاب نقد (025) 37603571-5
ماهنامه زمانه (021) 88960536  (داخلی 114)
فصلنامه حاشیه (025) 37602991
سازمان انتشارات پژوهشگاه (021) 88505402
موسسه فرهنگی اندیشه معاصر  
مؤسسه علمی پیوست‌نگاری فرهنگی (021) 66498379

 

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر