العربيه

English

پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦
عنوان

اهداف و برنامه‌هاي كلي پژوهشكده

اين پژوهشكده داراي شش گروه علمي با عنوان‌هاي: «قرآن‌پژوهي»، «كلام»، «معرفت‌شناسي»، «فلسفه»، «عرفان» و «منطق فهم دين» است.

اهداف و برنامه‌هاي كلي

 

ـ بازپژوهي و بازپيرايي حكمت و كلام و معارف اسلامي.
ـ تبيين و ساماندهي مناسب مباحث زيرساختي انديشة ديني با توجه به نيازها و نظريه‌هاي جديد.
ـ ايجاد بستر مناسب براي تعميق و پويايي و بالندگي انديشة ديني به تناسب نيازهاي زمانه.
ـ پاسخ به شبهات القائي در قلمرو و عقايد و كلام اسلامي.
ـ نقد مكاتب و ديدگاه‌هاي معارض در حوزۀ زيرساخت‌هاي انديشة ديني.

جستجو