ردادی: افرادی که دچار تجدیدنظرطلبی شده‌اند از هدایت تا آخر عمر محروم می‌شوند

آقای دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال تألیف کتاب بررسی «چرخش چهره‌های انقلابی» بر اساس آموزه‌های قرآن کریم است.

نگاهی به رمان “مرد پشت روزنامه” به بهانه مظلومیت مسلمانان کشور میانمار

محبوبه زارع در رمان مرد پشت روزنامه" از عوامل داخلی و خارجی ظلم بر مسلمانان میانمار صحبت می‌کند و اهداف مشترک و جریان‌های پشت پرده این دو را برای خواننده تبیین می‌دارد."

پيامبر اسلام(ص) خود را مستحق رفتار نرم و عاطفانه با همه مردم مي‏دانست

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسن قدردان قراملکی نویسنده دفتر شانزدهم از مجموعه بیست و سه جلدی از نگاه نبوی است که در یادداشتی به توضیح این کتاب پرداخته ‌است.

انسان موجودی مختار با قابلیت حرکت به سمت کمال مطلق است

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن معلمی نویسنده دفتر دوم از مجموعه بیست و سه جلدی از نگاه نبوی در یادداشتی به توضیح این کتاب پرداخت.

وقوع چهار غزوه بزرگ در دوران ده سالة مدنی میان مسلمانان و یهودیان گویای...

سرکار خانم دکتر سیده فهیمه ابراهیمی نویسنده دفتر چهاردهم از مجموعه بیست و سه جلدی از نگاه نبوی در یادداشتی به توضیح این کتاب پرداخت.