کتاب همسران در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب “همسران (روابط و ضوابط)” که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، قصد داریم تا به معرفی جدیدترین کتاب‌های این انتشارات بپردازیم.

“همسران (روابط و ضوابط)” عنوان کتاب کانون اندیشه جوان پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم حسام رضایی منتشر شد.

در مقدمه کتاب “همسران (روابط و ضوابط)” می‌خوانیم:

جامعه‌شناسان و روانشناسان معتقدند با توجه به ماهیت اجتماعی نیازهای انسانی، بشر ناچار است تا با «دیگری» ارتباط برقرار کند. چنین روابطی در طول تاریخ به صورت های گوناگون اتفاق افتاده و در خلال چنین روابطی است که انسان‌ها شناخت مناسبی از خود و دیگران به دست می آورند و در واقع «هویت» منحصر به فردی ازشخصیت خود می سازند.
در میان اشکال مختلف روابط اجتماعی، روابط زن و مرد به علت وجود عامل “جنسیت” که تعیین کننده شیوه ارتباط میان این دو می باشد، از جمله مهم‌ترین آنهاست و بحث از آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در مطالعات اجتماعی عامل «جنسیت» به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار شناخته می شود و به نظر می‌رسد لحاظ‌کردن این متغیر در بحث از روابط اجتماعی نیز لازم و ضروری باشد؛ چراکه می‌تواند شیوه‌های ارتباطی در موقعیت‌های اجتماعی خاص را به نحو معناداری تغییر دهد. به عبارت دیگر، هنگامی که فرد در ارتباط با هم‌جنس خود می باشد، در مقایسه با هنگامی که با غیر هم جنس ارتباط بر قرار میکند، رفتار و شیوه‌های ارتباط متفاوتی در ایجاد و استمرار رابطه از خود بروز می دهد. بنابراین عامل «جنسیت» می تواند باعث تغییر معنادار و قابل ملاحظه‌ای در روابط افراد جامعه باشد.
اگرچه خانواده و محارم از جمله افرادی هستند که زن یا مرد با آنها در ارتباط مستقیم است، اما آنچه محور اصلی بحث در این مقام را شکل می دهد، شیوه‌های ارتباط میان زنان و مردان نامحرم می‌باشد. از این رو، به نظر می‌رسد موضوع «روابط زن و مرد» خصوصاً در مورد غیر محارم و نیز اشاره به برخی مقومات رابطه میان زن و مرد و بعد از آن بررسی حدود این نوع از ارتباط از منظرفقهی – حقوقی از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار باشد.

کتاب “همسران (روابط و ضوابط)” به کوشش حسام رضایی برای اولین بار در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از چهارم لغایت چهاردهم اردیبهشت‌ماه جاری عرضه خواهد شد.