گروه های علمی

گروه های علمی
مقدمه
اخلاق و تربیت، به درجه‌ای از اهمیت رسیده است که هدف رسالت خاتم انبیاء(ص) در آن خلاصه شده است. امروزه نیز این حوزه از مهمترین نیازهای بشر است. چراکه انحرافهای عقیدتی وقتی با فناوریهای نوین در هم آمیخته، مشکلات اخلاقی و تربیتی جدید و عمیقی را موجب شده که انسانِ امروز، خصوصا طبقه جوان و نوجوان، به شدت با مشکلات آن دست به گریبان است.
اما آنچه از اهمیت فراوانی برخوردار است عبارت از: بنانهادن اخلاق وتربیت و حل مشکلات مخاطبان در این ساحت، بر اساس معارف عمیق وحیانی و سیره منیر نبوی(ص) و منش اهل بیت هاشمی(علیهم السلام) است. البته ظهور برخی نوآوری‌ها و فناوری‌ها سبب بروز بسیاری مسایل جدید در این حوزه شده که اثباتاً و نفیاً باید مورد مداقه گرفته و احیاناً در برخی موارد مورد بهره‌برداری قرار گیرند. با توجه به تطور زمانه باید به بازتعریف آموزه‌ها و نهاده های اخلاقی و تربیتی همت گمارد و آنها را در قالبی جدید و منطبق با شرایط نو، تجدید بنا نمود. گروه “اخلاق و تربیت” برای پاسخ به این نیاز مخاطبان شکل گرفت.
تعریف گروه
گروه اخلاق و تربیت، گروهی است پژوهشی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی که ذیل مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه و به منظور ارتقاء عقیدتی و رفتاری ایشان در سه حوزه اخلاق، تربیت اسلامی و روان‌شناسی فعالیت میکند. این گروه در دی ماه سال ۱۳۸۹ تأسیس گردید.
اهداف اصلی
۱٫ تبیین، ترویج و تحکیم معارف و آموزه های تربیتی و اخلاقی اسلام متناسب با نیازها و اقتضایات مخاطبان؛
۲٫ ارایه، تبیین و ترویج آداب و سلوک اخلاقی؛
۳٫ ارایه، تبیین و ترویج الگوی زندگی اسلامی؛
۴٫ پاسخگویی به پرسشها، شبهات و نیازهای مخاطبان در حوزه اخلاق و تربیت.
مخاطبان
گروه با انگیزه پاسخگویی به دغدغه ها و نیازهای فکری، اندیشه‌ای و فرهنگی نسل نو تحقیقات خود را در سه سطح تقسیم بندی کرده است:
۱٫ جوان: جوانان بین حدود ۲۴-۱۷ سال با سواد دیپلم
۲٫ دانشجو: جوانان بین حدود ۲۴-۱۸ سال، دانشجو ( با تحصیلات یا شاغل در سطح کاردانی و کارشناسی)
۳٫ اندیشه: جوانان بین حدود ۲۹-۲۴ سال، دانشجو ( با داشتن تحصیلات در حدکارشناسی ارشد)
در یک تقسیم‌بندی ثانویه، مخاطبان مزبور به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. مخاطبان اصلی توده جوانان هر دسته هستند، که در واقع مخاطبان با واسطه گروه می‌باشند. مخاطبان فرعی نیز بخشی از آنان هستند که مجموعه ویژگی‌هایی چون اندیشه ورز، دغدغه‌مند، متعهد و مومن بودن آنان را از بقیه متمایز ساخته و به جهت اینکه حلقه اتصالی بین گروه و مخاطبان اصلی خواهند بود، مخاطبان بی‌واسطه مرکز قلمداد می شوند.