گروه منطق فهم دین

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ پیگیری و توسعۀ تحقیق کلیدی مبانی و منطق اکتشاف دین و تصنیف روشگان‌های تخصصی آن.
ـ تحلیل، آسیب‌شناسی و نقد و نوسازی میراث غنی و قویم اسلامی در ساحت روش‌شناسی تفهم و تحقق دین.
ـ مطالعه و نقد مبانی و آراء جدید و معاصر در زمینۀ روش‌شناسی فهم دین، بویژه نظرات مطرح شده در حوزه‌های هرمنوتیک، معناشناسی، نشانه‌شناسی، زبان‌شناسی، و دانش‌های مشابه، و اصطیاد دست‌آوردهای ‌معتبر و مقبول این علوم برای بهر‌ه‌برداری در دین‌پژوهی.
ـ مطالعۀ تطبیقی و مقارن علوم و آراء مطرح در قلمرو منطق تفهم و تحقق دین، و پاسخ‌گویی به شبهات مطرح شده در این زمینه.

اعضای هیأت علمی گروه منطق فهم دین:

رمضان علی تبار ـ مدیر گروه                          دانلود : رزومه علمی رمضان علی‌تبار                          حجم فایل ۲۲۹ KB

علی اکبر رشاد                                                دانلود : ayatollah_rashad_CV_۱۳۹۴.pdf                   حجم فایل ۳۳۵ KB

حمیدرضا شاکرین                                         دانلود : رزومه علمی حمیدرضا شاکرین                      حجم فایل ۱۶۵ KB

خداخواست عرب‌صالحی                             دانلود : رزومه علمی خداخواست عرب‌صالحی           حجم فایل ۱۶۳ KB

مسعود فیاضی                           

حمید واسطی

ابوالقاسم رحیمی بالویی