کرسی ترویجی مبانی خداشناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در کرسی ترویجی با موضوع مبانی خداشناختی الگوی اسلامی پیشرفت از سلسله کرسی های علمی گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت که با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد آقایان محمد حسن قدردان قراملکی، علیرضا قائمی نیا، محمد محمدرضایی و حمیدرضا شاکرین ایراد سخنرانی داشتند.

در این نشست علمی حجت الاسلام محمدحسن قدردان قراملکی عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشگاه با اشاره به اینکه نظریه الگوی پیشرفت اسلامی، ایرانی، به علت پسوند «اسلامی» از مبانی نظری اسلامی برخوردار است گفت: متولیان الگو در مقامهای مختلف مثل تدوین مبانی و قوانین، اجرا و نظارت، اهداف باید آن ها را الگو و ملحوظ دارند.

قراملکی یکی از مبانی اسلامی الگو را خدا شناختی دانست و افزود: خداشناختی مرهون شناخت و معرفت أسماء و صفات خداست. بعد از تعریف صفات خدا، نحوه تأثیر و نقش صفات خداوند در الگوی پیشرفت تبیین خواهد شد که قدر مشترک آنها این دو اصل است. یکی ضرورت اهتمام الگو به نیازهای مادی و معنوی انسان است، که البته نیازهای مادی وصف نقش غایت وسطی و به تعبیر دقیق نقش مقدمه ای و ابزاری را دارند.

وی افزود: دومی جایگاه نظریه سنه الله است که اداره جهان بر اساس آن انجام می گیرد که در آن قانون علیت به صورت عام و اعمال انسان اعم از اعمال نیکو و نیکوهیده نقش مهم و کلیدی ایفا می کنند. متولیان الگو می بایست در معماری نظری و عملیاتی نمودن الگو این دو اصل را مورد اهتمام و لحاظ قرار دهند.

این عضو هیات علمی پژوهشگاه مالکیت را از صفات خداوند متعال خواند و در تعریف آن اینچنین گفت: مالکیت دارای لوازم ایجابی و سلبی است. لوازم ایجابی یعنی اینکه امانت بودن هستی، مشروعیت تصرف به اذن مالک و محدودیت آن، قدسی بودن هستی، مسئولیت انسان، حفظ و تصرف از هستی به نحو أحسن از جمله حفظ محیط زیست، ثروت ملی مثل معادن و مخازن و طبیعیت و انتقال آن ها به نسل های بعدی و به رسمیت شناختن مالکیت مختلط.

وی همچنین در توضیح لوازم سلبی ماکلیت تصریح داشت: وضع قوانین محدودیت زا مثل انواع تحریم ها شامل: عدم مالکیت شرعی بعضی از اموال عرفی مثل شراب، خوک، تحریم بعضی معاملات مثل ربوی، احتکار، تولید بمب شیمائی و اتمی نیز از لوازم سلبی است.

لازم به ذکر است این کرسی علمی صبح دوشنبه 22 تیرماه جاری با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید