کتاب “فلسفه هنر اسلامی” منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب حاضر درصدد است فلسف هنر اسلامی را برای علاقمندان معرفی اجمالی کند. تااین کتاب مجموعه ای از سلسله گفت و گوهایی است که با فرهیختگان و صاحبنظران داخلی در عرصه هنر زیبایی صورت گرفته است و به کوشش آقای محمد آسیابانی محقق ارزشمند گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش های جوان سامان یافته است.

در بخش های دیگری از این کتاب می خوانیم:

اسلام و هنر چه نسبتی با هم دارند؟ زیباشناختی در اسلام و غرب چگونه مقایسه می ‌شوند؟ جایگاه خیال و محاکات در هنر اسلامی چیست؟ دیرینه هنر در مکاتب و سرزمین ‌های اسلامی به چه تاریخی و کدام متفکران می ‌رسد؟ اسلام درباره هنرهای تجسمی چه قضاوتی داشته است؟ و… 

این ها مهم ‌تـرین پرسـش‌ هایی هستنـد که صاحـبنظران و فرهیختگانی همچون: دکـتر غلامرضا اعوانی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر محمد شهبا، عضو هیأت علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر، دکتر یعقوب آژند، استاد تمام و عضوهیأت عـلمی پردیـس هـنرهای زیبای دانشگاه تـهران، دکـتر حسـن بـلخاری، عضو هیأت عـلمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دکتر سعید شاپوری، نمایشنامه ‌نویس، فیلمنامه ‌نویس و کارگردان تئاتر و… درباره آن گفتگو کرده و شاکله اصلی کتاب فلسفه هنر اسلامی را تشکیل داده است.

لازم به ذکر است این اثر از هفت فصل، به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: مقایسه اجمالی در زمینه تفکر زیباشناسی اسلام و غرب

فصل دوم: معنا و مفهوم خیال در هنر اسلامی

فصل سوم: معنا و مفهوم محاکات

فصل چهارم: نسبت اسلام و هنر

فصل پنجم: هنر دینی

فصل ششم: دیدگاه اسلام درباره هنرهای تجسمی

فصل هفتم: نقدتاریخ هنر اسلامی

 

گفتنی است کتاب “فلسفه هنر اسلامی” به کوشش محمد آسیابانی، با قیمت 15000 تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به نشانی  www.poiict.irمراجعه کنند.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید