کتاب “فلسفه امامت”

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “فلسفه امامت” با رویکرد فلسفی و عرفانی اثر دکتر سید یحیی یثربی‌، محقق گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، به چاپ پنجم خود رسید.

این پژوهش، نتیجه تلاش علمی محقق ارجمند جناب آقای دکتر سید یحیی یثربی بوده که در گروه کلام و دین پژوهی پژوهشگاه سامان یافته؛ و به تازگی به چاپ پنجم خود رسیده است.

 این اثر ارزشمند از دو بخش کلی تشکیل شده است، که هریک از این بخش ها به دو قسمت تقسیم می شود و هر قسمت شامل چند فصل می باشد.

فهرست تفصیلی مطالب این کتاب به شرح زیر است:

بخش اول:

قسمت نخست: فلسفه نبوت

فصل اول: عقلانیت نظام دینی

یک: از جهت تامین سعادت دنیوی انسان

دو: از جهت تامین سعادت اخروی انسان

فصل دوم: اشکالات نظام مبتنی بر وحی

اول: منزلت انسان

دوم: جایگاه انسان

یک: ولایت به جای سلطه

دو: وظیفه های ولایت

قسمت دوم: فلسفه امامت

فصل اول: مبانی و مسائل امامت

یک- نیاز جامعه به امام

1)امکان انحراف و تحریف

2)ضرورت پاسداری

دو. اوصاف امام

1)عصمت

2)اعلمیّت

3)برتری در کمالات اخلاقی

4)همراه داشتن آیه و معجزه

سه. چگونگی تامین امام

1)تحلیل دیدگاه شیعه

2)تحلیل دیدگاه اهل سنت

فصل دوم: نقش نظریه امامت و امامت در تاریخ

اول: نقش امام در صدر اسلام

دوم: نقش امام در عصر خلفای اموی و عباسی تا غیبت کبری

سوم: نقش امام در دوران غیبت

یک. قلمرو تشیع

1)نقش امام در موقعیت ضعیف شیعه

2)نقش امام غایب در شرایط قوت تشیع

دو: نقش امام غایب در جامعه جهانی

چهارم: نقش امام پس از ظهور

بخش دوم:

 امامت از منظر دیگر

1)امامت چیست؟

2)تعریف نبوت

3)اوصاف امام

فصل اول: هستی و کثرت ها

یک: اصالت هستی

1)رابطه وحدت هستی با کثرت تعین ها و ماهیت ها

2)درجات و مراتب موجودات

3)قوس صعودی وجود

4)مسیر صعود

5)چگونگی صعود

6)همه اوصاف و آثار برخواسته از وجوداند

فصل دوم: انسان پدیده ای نامحدود

فصل سوم: زبان ویژه معارف الاهی

1)اصول و مبانی پیوند لفظ و معنی در حوزه معارف الاهی

2)نتایج و آثار این اصول و مبانی

3)انتقال از لفظ به معنی تأویل و اشارات عبارت

قسمت دوم:

فصل اول: عینیت مقام امامت

1)ضرورت خلافت و امامت

2)لوازم عینیت مقام امامت و خلافت

فصل دوم: امام از الهام و امداد غیبی بهره مند است

فصل سوم: معرفت و علم امامان لدنّی و موهبتی است

1)علم امام همیشگی و پایدار است

2)امام هرگاه بخواهد چیزی را بداند، ‌می تواند

3)در علم امام خطا و خلاف راه ندارد

فصل چهارم: امام حاکم تکوینی و ناظر حوادث جهان است

1)حاکمیت تکوینی امام بر سراسر کائنات

2)نظارت بر جریان حوادث و رفتار انسان ها

فصل پنجم: امام دارای صفات عصمت است

1)امامان همگی معصوم اند

2)تنها امام معصوم شایسته بیعت است

3)پیروی از امام معصوم واجب است

4)تلاش برای شناختن امام معصوم واجب است

5)زیان غفلت از توجه به امام

فصل ششم: امامت با اعجاز همراه است

1)پیوند صفات امامان با ذات امام و نیز با یکدیگر یک پیوند هستی شناختی است

2)حکومت دنیوی امام مظهر ولایت تکوینی است

3)مشکل عجز و شکست امام و خلیفه الاهی

فصل هفتم: امام یگانه روزگار خویش است

فصل هشتم: جهان هستی هرگز بی امام نخواهد بود

1)امام واسطه فیض هستی کائنات است

2)امام مخاطب و حامل قرآن است

3)امام واسطه استمرار فیض معرفت است

4)امام حجت خدا بر خلق است

5)امامان معصوم گواهان حقند بر مردم

6)ولایت در تکوین و تشریع، مربی و همرا انسان است

فصل نهم: شناخت امام، کار آسانی نیست

گفتنی است چاپ هفتم کتاب کتاب ” انتظار بشر از دین ” به قلم دکتر عبدالله نصری با قیمت 28000 تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.orgمراجعه کنند.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید