کتاب “فلسفه آفرینش” به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “فلسفه آفرینش” چهل و پنجمین کتاب گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه است و به قلم علی زمانی قمشه‌ای محقق این گروه به چاپ رسیده است.

موضوع آغاز، انجام و فلسفه آفرینش از جمله موضوعاتی است که ذهن انسان خردمند را از همان ابتدا به خود جلب نموده است. با نگاهی گذرا به آرای اندیشمندان بزرگ در ایران باستان، هند باستان و همچنین پیش سقراطیان در خواهیم یافت که این اندیشمندان تا حد زیادی تلاش برای پاسخ به پرسش‌های مرتبط به آفرینش بوده‌اند.

با توجه به اینکه بسیاری نظریات غربی که در دامان ماتریالیسم پرورش یافته است، حاوی نظریات خلاف واقعی است و اندیشمندان اسلامی نیز کمتر با نظریات فیزیکی جریان رقیب آشنایی دارند، خلا وجود اثری اینچنینی احساس می‌شد. از اینرو محقق گرامی این کتاب متکفل بحث در موضوع (آغاز، انجام و فلسفه آفرینش) شد. بصورتی که این کتاب از سویی با آشنایی به نظریات مهم اندیشمندان غربی در خصوص آفرینش سعی در تحلیل انتقادی آنان برآمده است: نظریاتی همچون نظریه انفجار بزرگ، انبساط جهان، نسبیت عام، نسبیت خاص، فرضیه نیوداروینیسم، فرضیه موتاسیون، فرضیه ترانسفورمیسم. از سوی دیگر با اشراف بر آرای اسلامی نظریه مختار را بیان می‌کند. محقق در خصوص نظریات رقیب به منابع مختلف فلسفی، کلامی، فیزیکی رقیب اشاره می‌کند و در زمینه نظریه مختار علاوه بر استشهاد به آیات و روایات، به کتب تفسیری، عرفانی، فلسفی و نجومی عنایت دارد. در پایان مشخص می‌شود که نظریات غربی آفرینش با اشکالات متعدد روبه‌رو بوده و دلایل قانع‌کننده‌ای ندارد. در حالی که نظریات اسلامی قانع کننده بوده و فاقد اشکال است.

کتاب “فلسفه آفرینش” از سه فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصلاول: آغاز آفرینش

فصلدوم: انجام آفرینش

فصل سوم: معاد جسمانی یا مادی؟

کتاب ” فلسفه آفرینش” به قلم آقای علی زمانی قمشه‌ای،با قیمت ۲۹،۵۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.