کتاب “رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم” به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم” سی و هفتمین کتاب گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه است که به قلم حجت الاسلام و المسلمین علی‌اصغر هادوی‌نیا عضو هیات علمی این گروه به چاپ رسیده است.

قرآن کریم بر آن است که انسان یکی از دو گرایش اصلی(مادی‌گرا یا فطرت‌گرا) را دارا است، این کتاب نیز بر همین اساس سامان یافته است. بخش اول کتاب به کلیات مفاهیم این موضوع پرداخته و مولف در بخش دوم تلاش دارد که رفتار اقتصادی انسان مادی‌گرا را مورد تحلیل رفتاری قرار دهد. در این بخش خواهیم دید که معرفی قرآن کریم از رفتارهای انسان مادی‌گرا تفاوت دارد.

بخـش سـوم بـه تحـلیـل رفتـار اقتصـادی انسـان فطرت‌گـرا پرداخته. فطرت هـمان آفـرینش اولیـه انسـان اسـت و انسان فطرت‌گـرا کسی است که تنظیـم رفتارهایش به این آفـرینش اولیـه توجه دارد.بخش چهـارم هـم به مقایسـه رفتاری انـسان مادی‌گـرا و انسان فطـرت‌گرا پرداخته؛اما برای پرهیز از تکرار، روشـی را اتخاذ کرده است که نشان دهد رفتارشناسی‌های مطرح شده در دو بخش قبل، ثمره مفیدی درتخصیص و توزیع منابع و درآمد دارد.

کتاب “رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم” از چهار بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخشاول: مفاهیم و روابط

بخش دوم: تحلیل برخی رفتار اقتصادی انسان مادی‌گرا از دیدگاه قرآن کریم

بخش سوم: تحلیل برخی رفتار اقتصادی انسان فطرت‌گرا از دیدگاه قرآن کریم

بخش چهارم:مقایسه انسان مادی‌گرا و انسان فطرت‌گرا

کتاب “رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم” به قلم حجت الاسلام و المسلمین علی‌اصغر هادوی‌نیا،با قیمت ۲۷،۵۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید