کتاب “درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی” به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی” با تاکید بر علوم انسانی، چهل و سومین کتاب گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه است که به قلم حجت‌الاسلام و المسلمین قاسم ترخان به چاپ رسیده است.

توجه به نقش بنیادین علوم انسانی و نقدهای فراوانی که بر وضعیت موجود آن وارد است، تحول علوم انسانی را ضروری می‌نماید. وضعیت مطلوب این تغییر، همانا پیراستن این علوم از مبانی فکری سکولاریزم است؛ اما ترسیم چارچوبی برای تولید علوم انسانی اسلامی، بدون درک درستی از این علوم و اسلامی سازی آن و همچنین اثبات امکان و تبیین چگونگی تاثیرگذاری گزاره‌های کلامی میسر نیست.

این کتـاب ضمن تحلیـل چالـش‌هـای معرفت‌شنـاختی، علم شناختـی و دیـن‌شناختـی ناظـر به عـدم امکـان تاثیرگـذاری و نقـد آن‌ها، پـذیـرش حداکثـری تاثیر گزاره‌هـای کلامـی در همه مولفه‌هـای ماهیـت‌سـاز و هـویـت‌سـاز علم و همچنیـن مـراحـل تحقیـق و فرایند تحـقق علـوم، نسبت بـه علـوم انسانی رایج ـ معنای خاص و عام آن ـ و مطلوب، و عدم اختصاص تاثیرگذاری، به مقـام گردآوری، چگونگی این تاثیرگذاری را براساس یکی از حالت‌های الف) پیشینی و پسینـی؛ ب) مستقیم و غیر مستقیم؛ ج) خـرد و کلان تصـویر می‌کند.            

کتاب “درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی” از سه بخش به شرح زیر تشکیل گردیده است:

بخشاول: مبادی تصوری  

بخشدوم: امکان علوم انسانی اسلامی  

بخش سوم: چگونگی تاثیر باورهای کلامی بر علوم انسانی

کتاب “درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی”با تاکید بر علوم انسانی، اثر حجت الاسلام و المسلمین قاسم ترخان، با قیمت ۳۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید