کتاب”جزایر سه گانه ایرانی” پیشینه تاریخی ابوموسی،‌تنب بزرگ و تنب کوچک

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “جزایر سه گانه ایرانی” اثر مشترک آقایان محمود عرب اسماعیلی و سلمان قاسمیانبه پیشینه تاریخی سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پرداخته است. پارس ها اولین امپراتوری ایرانی را پایه ریزی کردند و آب های جنوب ایران را دریای پارس نامیدند. در زمان پادشاهی داریوش، کلیه جزایر دریای پارس،‌ از جمله جزیره ابوموسی به موجب بندهای ستون اول کتیبه بیستون، جزء استان پارس قرار داشت. در تمام دوران حکومت هخامنشیان و نیز حکومت های بعد از آنها یعنی سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان همه بنادر شمالی و جنوبی دریای پارس و جزایر آن تحت اقتدار و فرمانروایی ایرانیان بود.

کتاب “جزایر سه گانه ایرانی” اثر مشترک آقایان محمود عرب اسماعیلی و سلمان قاسمیان در  گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته که در آن به تاریخ اقتدار ایرانیان بر این جزایر سه گانه مفصلاً اشاره شده است.

کتاب حاضر از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: جغرافیای خلیج فارس و کشورهای هم جوار

فصل دوم: پیشینه تاریخی جزایر سه گانه تا پایان سده نوزدهم میلادی

فصل سوم: مسئله جزایر سه گانه در روابط ایران و انگلستان

فصل چهارم: مسئله جزایر سه گانه در دوران رژیم پهلوی

فصل پنجم: مسئله جزایر سه گانه در سیاست جمهوری اسلامی ایران

در بخشی از مقدمه این کتاب چنین نگاشته شده است:

در بررسی تاریخ جزایر سه گانه در عهد باستان اطلاعات و مدارک تاریخی لازم وجود ندارد، در این دوره تنها مدارک موجود کتیبه ها و آثار باستانی است که متأسفانه تاکنون مطالعات باستان شناسی دقیق و روشنی بر روی انها صورت نگرفته است. از مقطع ظهور حکومت های مستقل ایرانی در قرن سوم هجری تا ظهور استعمارگران غربی در سده 15 میلادی مدارک و مستندات تاریخی فراوانی راجع به دلایل حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود دارد. مقطع میانی سده 15 تا 20 نیز از جنبه های مختلف قابل بحث است؛چرا که در این مقطع استعمارگران همواره بر ایرانی بودن جزایر تاکید دارند. اما مقطع مهم مورد بحث در این کتاب که بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده است از سال های پایانی قرن نوزدهم- یعنی زمانی که رقابت های دولت های غربی موجب بروز مسئله جزایر سه گانه بروز گردید تا سال 1971/1350ه ش- می باشد. در این مقطع از آنجایی که  این مسئله تنها میان دولت ایران و انگلستان  جاری است باید به بررسی موقعیت انگلستان در منطقه و چگونگی روابط آن با ایران و کشورهای غربی پرداخت. محققان خارجی نیز در دهه های اخیر با اهداف صرفاً سیاسی و تنها با هدف نادیده گرفتن حقوق ایران در خلیج فارس به عنوان محلی که منافع اقتصادی زیادی برای غرب در خود جای داده است، به تالیف کتب و مقالاتی راجع به جزایر سه گانه اقدام نموده اند. با این وجود  ، موقعیت برتر ایران و همچنین نمود سکونت گاه های مهم در سواحل جنوبی در سده های باستانی خود گواه روشنی در اثبات اثبات حقوق تاریخی ایران در جزایر سه گانه است.

 

 گفتنی است کتاب” جزایر سه گانه ایرانی” پیشینه تاریخی ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک اثر مشترک آقایان محمود عرب اسماعیلی و سلمان قاسمیان، با قیمت 15000 تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به نشانی  www.poiict.irمراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید