چاپ سوم کتاب “فیزیک، فلسفه و الاهیات”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم کتاب ” فیزیک، فلسفه و الاهیات” ترجمه دکتر همایون همتی،منتشر شد. ترجمه این کتاب در گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه سامان یافته است.

“فیزیک، فلسفه و الاهیات” حاوی مجموعه ای از مقاله های عالمانه ای است که در باب چگونگی ارتباط علم و دین به نگارش در آمده و سعی در تشریح این معضل علمی سترگ و پیشنهاد راه حل برای آن دارد. بنا براین به رغم تنوع و تفاوت عنوان و مضمون مقاله ها، محور واحدی همه آنها را به هم پیوند میدهد و آن عظم و شناخت مشکل رابطه علم و دین و کوشش برای نشان دادن راه خروج از این بن بست و معظل اساسی است. تقریباً تمامی مقاله ها به گونه ای مبتنی بر رویکرد میان رشته ای و حاوی مطالعات چند رشته ای نویسندگان آنهاست. فیلسوفان، معرفت شناسان، عالمان الاهیات و دانشمندان علوم طبیعی که اکثر آنها از سرامدان حوزه و رشته تخصصی خود نیز هستند کوشیدند تا نخست به طرح دقیق و عالمانه صورت مسئله بپردازند و سپس با توجه به آخرین یافته ها و داده های علوم و معارف مختلف راهی نشان دهند تا حادثه های غم انگیز گذشته مجال تکرار نیابد و حلاجی بر سر دار نرود و گالیله ای به مرگ محکوم نشود. به همین سبب کتاب حاضر از نظر سطح علمی و محتوا بسیار پیچیده است و به تعبیر تدوین کنندگان آن « کتابی است که توسط عالمان برای عالمان نوشته شده است».

بخش نخست این کتاب روابط تاریخی و معاصر بین علم و دین را بررسی می کند و مباحثی را درباره دیدگاه الاهیات انجیلی درباره آفرینش، اندیشه نیوتن و ریشه های الحاد جدید، جست و جو برای دستیابی به الاهیاتی طبیعی و راه های ممکن در علم و الاهیات برای مواجهه آن ها با یکدیگر مطرح می سازد.

در بخش دوم، روش های شناخت ویژه هریک از رشته های علوم و پیامدهای آن ها برای واقع گرایی فلسفی بررسی شده اند.

در واپسین بخش رهیافتی بسیار ابتکاری و تأمل انگیز در مهم ترین حوزه های فیزیک وکیهان شناسی معاصر به کار گرفته شده و این مسأله کاویده شده است که آیا تحقیقات آن ها چیزی درباره وجود خدا و رابطه او با انسان برای ما که در جست و جوی معنایی در درون جهان هستیم، مکشوف می سازند یا نه.

چاپ سوم کتاب ” فیزیک، فلسفه و الاهیات” ترجمه دکتر همایون همتی، با قیمت ۴۰۰۰۰  تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

    علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.