چاپ دوم کتاب “روش‌شناسی عقاید دینی”

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “روش‌شناسی عقاید دینی” اثر حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین، عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برای دومین بار تجدید چاپ شد. 

این کتاب در چاپ دوم خود با چهار فصل به شرح زیر پیکربندی شده است:

فصل اولعنوان کلیات را بر پیشانی دارد و پس از بیان پاره‌‌ای نکات ناظر به معرفی تحقیق و بیان مفاهیم و مبادی تصوری بحث می‌پردازد. از جمله مفاهیمی که در این فصل معناکاوی می‌شوند عبارتند از: مفهوم دین، اعتقاد، ایمان، علم، معرفت و یقین.

فصل دومبا عنوان ماهیت عقاید دینی شروع می‌شود. این فصل ابتدا ملاک دینی بودن عقیده و گونه‌شناسی عقاید دینی را که ده قسمت دارد برمی‌رسد و بروندادهای روش‌شناختی آنها را می‌کاود. سپس ویژگی‌های اساسی عقاید دینی، جایگاه و کارکرد آن و مولفه‌های اساسی عقاید را همراه با نتایج روش‌شناختی آنها دنبال می‌کند. از دیگر مباحث این فصل بازکاوی تمایز عقاید از معارف علمی، آموزه‌های تاریخی و تعالیم اخلاقی و فقهی دین است تا در پی آن بتوان تفاوت‌های روش‌شناختی این حوزه‌ها را بازشناخت.

فصل سومعهده‌دار زبان‌شناسی عقاید دینی است. در این فصل ویژگی‌های زبان‌شناختی مفاهیم و گزاره‌های اعتقادی به بحث گذاشته شده؛ آن‌گاه مسئله معناداری و معناشناسی این گزاره‌ها از دیدگاه مکاتب و اندیشمندان غربی و متفکران اسلامی به تفصیل بررسی و نقد و بروندادهای روش‌شناختی هر دیدگاه رصد شده است. سرانجام زبان حقیقی اندیشمندان مسلمان، آن‌سان که صدرالمتألهین تبیین کرده است، تنها راه‌گشای معناشناختی در این حوزه تلقی شده و نتایج روش‌شناختی آن واکاوی شده است.

فصل چهارم معرفت‌شناسی عقاید دینی را پی می‌گیرد از جمله مباحث این حوزه مسئله امکان معرفت در عقاید است. در این فصل، دیدگاه‌های معرفت‌گریز و معرفت‌گرا، به ویژه مبنای معرفت‌شناختی اندیشمندان مسلمان، همراه با بروندادهای روش شناختی هر یک بررسی شده است. سپس منابع و موانع معرفت اعتقادی، آرای گوناگون درباره معرفت مطلوب در عقاید و مقتضای روش‌شناختی آنها سنجش شده است. سرانجام بحثی ازتحقیق‌پذیری و معیار صدق معارف اعتقادی و در نهایت مسئله ثبات و تحول عقاید دینی به میان آمده و سری هم به نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت زده شده است. و در همه این موارد، پیوسته چشم به نتایج روش‌شناختی آرای گوناگون در این عرصه‌ها دوخته شده است.

 

چاپ دوم کتاب “روش‌شناسی عقاید دینی” اثر حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین،با قیمت 22،000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید