هیأت امناء

پژوهشگاه دارای هیات امنایی با ترکیب زیر است:
۱٫ مؤسس پژوهشگاه (رئیس)
۲٫ رئیس پژوهشگاه (دبیر)
۳٫ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،
۴٫ نماینده‌ شورای عالی حوزه‌های علمیه،
۵٫ سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی ـ فرهنگی که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه داشته باشند.

وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر است:
۱٫ تدوین و تصویب آ‌یین‌نامه‌ی داخلی هیات امنا،
۲٫ تصویب نهایی راهبردها، سیاست‌ها و حوزه‌های فعالیت پژوهشگاه‌، بنا به پیشنهاد رئیس،
۳٫ بررسی و تصویب هرگونه اصلاح و تغییر در اساسنامه پژوهشگاه،
۴٫ تصویب نهایی تشکیلات، ایجاد یا تعطیل شعب، معاونت‌ها، و پژوهشکده‌های مورد نیاز و تأسیس مؤسسات و مراکز وابسته، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه،
۵٫ تصویب نهایی برنامه‌های سالانه و پنج‌ساله‌ پژوهشگاه، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه،
۶٫ تصویب نهایی بودجه تفصیلی برنامه‌ای، جاری و سرمایه‌ای پژوهشگاه، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه،
۷٫ تصویب نهایی آیین‌نامه‌‌ی مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه،
۸٫ تعیین حسابرس و بازرس قانونی پژوهشگاه،
۹٫ تصویب نهایی صورت‌های مالی پژوهشگاه و مؤسسات تابعه (پس از حسابرسی توسط حسابرس قانونی)، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه.