همایش سید قطب به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و اندیشه اسلامی،  نخستین روز از همایش آنان که می اندیشند با موضوع “بازخوانی و بررسی دیدگاه های سید قطب” یکشنبه 26 بهمن، ساعت 14 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.