نمایشگاه جنبی همایش ارتقاء کیفیت محصولات فرهنگی

سومین همایش ملی و دومین جشنواره ارتقای کیفیت، آثار و محصولات فرهنگی روزهای دوشنبه و سه شنبه در برج میلاد برگزار شد. در حاشیه این همایش غرفه آثار مکتوب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در برج میلاد برپا شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سومین همایش ملی و دومین جشنواره ارتقای کیفیت، آثار و محصولات فرهنگی روزهای دوشنبه و سه شنبه در برج میلاد برگزار شد. در حاشیه این همایش غرفه آثار مکتوب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در برج میلاد برپا شد.

این غرفه که آثار مکتوب پژوهشگاه را برای معرفی به محققان و پژوهشگران و اصحاب فرهنگ ارائه می کرد، با توجه بازدیدکنندگان حاضر در همایش ملی و دومین جشنواره ارتقای کیفیت، آثار و محصولات فرهنگی روبرو شد.

همچنین در کنار غرفه پژوهشگاه، غرفه کانون اندیشه جوان قرار داشت که محصولات فرهنگی خود را به مخاطبان جوان ارائه می کردند.