معرفي پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي

این پژوهشکده دارای پنج گروه علمی با عنوان‌های: «فقه و حقوق»، «سیاست»، «اقتصاد»، «اخلاق» و «مدیریت اسلامی» است.
اهداف و برنامه‌های کلی
ـ بازپژوهی و پیراست و تنسیق فقه غنی و قویم اسلامی و دانش‌های وابسته (فلسفه فقه، قواعد فقه، اصول فقه، فقه سیاست و فقه اقتصاد) با لحاظ دستاورد‌ها و روش‌های علمی نوین و نیازهای کنونی امت.
ـ کشف و طراحی نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام.
ـ تحقیق و تبیین عالمانۀ مبانی و مباحث اساسی نظامات اجتماعی اسلام، و ارایۀ الگوهای کاربردی در قلمرو آن.
ـ آسیب‌شناسی نظری و کارکردی نظام جمهوری اسلامی و مدد‌رسانی به متولیان امور و بسترسازی برای تحقق کامل‌تر نظام‌های اسلامی.
ـ تحقیق در باب مسایل مستحدثه به انگیزۀ گره‌گشایی در زمینۀ نیازهای نوپیدای فقهی.
ـ پاسخ‌گویی به شبهات مطرح در باب فقه و نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام.
ـ شناخت و نقد علمی مکاتب و نظامات معارض.