معرفي پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي

این پژوهشکده دارای پنج گروه علمی با عنوان‌های: «تاریخ و تمدن»، «غرب‌شناسی»، «مطالعات انقلاب اسلامی»، «ادبیات اندیشه»، و «فرهنگ‌پژوهی» است.
اهداف و برنامه‌های کلی
ـ شناخت و بازپیرایی مواریث مکتوب علمی اسلامی در حوزۀ تاریخ، تمدن، فرهنگ و هنر ایران و اسلام.
ـ تحقیق در زمینۀ تحولات، مبانی و مسایل تمدن، فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی.
ـ تحلیل و بازکاوی کاستی‌های دیرین، آسیب‌شناسی وضعیت کنونی و بررسی چشم‌انداز و چالش‌های آتی فرهنگ و تمدن اسلامی و ارایۀ راه‌کارهای شایسته جهت احیاء و ارتقای فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی و تعمیق پیوند نسل امروز با آن.
ـ بررسی و تبیین نظری پیشینه، مبانی، اهداف و فرآیند تحقق انقلاب اسلامی و مطالعه و بازشناسی مسایل و موانع انقلاب و راه‌های تحکیم اصول و توسعۀ آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی آن و مصون‌سازی طبقات اجتماعی در قبال تازش فکری ـ فرهنگی بیگانگان.
ـ بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های فکر و فرهنگ غربی و نقد و ارزیابی علمی دستاورد‌های تمدن جدید، بررسی راه‌های توسعۀ اندیشه اسلامی و طرق اصطیاد عناصر انسانی و عقلانی فرهنگ و تمدن دیگر ملل.
ـ نقد آثار منتشره و آراء مطرح شده در حوزه‌های مطالعاتی پژوهشکده.