پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

 

این پژوهشکده دارای پنج گروه علمی با عنوان‌های: «تاریخ و تمدن»، «غرب‌شناسی»، «مطالعات انقلاب اسلامی»، «ادبیات اندیشه»، و «فرهنگ‌پژوهی» است.

 

اهداف و برنامه‌های کلی

ـ شناخت و بازپیرایی مواریث مکتوب علمی اسلامی در حوزۀ تاریخ، تمدن، فرهنگ و هنر ایران و اسلام.

ـ تحقیق در زمینۀ تحولات، مبانی و مسایل تمدن، فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی.

ـ تحلیل و بازکاوی کاستی‌های دیرین، آسیب‌شناسی وضعیت کنونی و بررسی چشم‌انداز و چالش‌های آتی فرهنگ و تمدن اسلامی و ارایۀ راه‌کارهای شایسته جهت احیاء و ارتقای فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی و تعمیق پیوند نسل امروز با آن.

ـ بررسی و تبیین نظری پیشینه، مبانی، اهداف و فرآیند تحقق انقلاب اسلامی و مطالعه و بازشناسی مسایل و موانع انقلاب و راه‌های تحکیم اصول و توسعۀ آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی آن و مصون‌سازی طبقات اجتماعی در قبال تازش فکری ـ فرهنگی بیگانگان.

ـ بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های فکر و فرهنگ غربی و نقد و ارزیابی علمی دستاورد‌های تمدن جدید، بررسی راه‌های توسعۀ اندیشه اسلامی و طرق اصطیاد عناصر انسانی و عقلانی فرهنگ و تمدن دیگر ملل.

ـ نقد آثار منتشره و آراء مطرح شده در حوزه‌های مطالعاتی پژوهشکده.

 

ریاست پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی بر عهده حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم می باشد.

همچنین جناب آقای محمود کولیوند کارشناس دفتر و مسئول رسیدگی به امور داخلی پژوهشکده می باشند.