مرکز پژوهش‌های جوان

مرکز پژوهش‌های جوان

مرکز پژوهش‌های جوان
پژوهش کار‌آمد برای نسل جوان در گرو شناخت واقعیت‌ها و اقتضایات فکری، ادبی و هنری این طبقه از یک سو و معارف عمیق دین مبین اسلام به عنوان متقن‌ترین آموزه‌های وحیانی و اساسی ترین مؤلفه فرهنگ ایرانی از سوی دیگر است. از این‌رو آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسلامی و تولید متناسب با نیازهای فکری و فرهنگی مخاطبان جوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توجه به این حقیقت راهبردی، زمینه شکل‌گیری مرکز پژوهش‌های جوان شده که با اهدافی چون تعمیق و ارتقای معرفت دینی، نخبه‌پروری، ارایه نظام ‌واره فکری و معرفی الگو‌های رفتاری برای نسل نو و با رهگیری اصول وسیاست های زیر، فعالیت خود را آغاز کند:
۱. التزام نظری و عملی به تدابیر و دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با تأکید بر جوانان؛
۲. تثبیت و تقویت جایگاه مولدی مرکز در گفتمان انقلاب اسلامی؛
۳. توجه به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت متناسب با اهداف، ظرفیت و توان‌مندی مرکز؛
۴. توجه به اقتضایات و نیازهای فکری و فرهنگی روزآمد مخاطب جوان؛
۵. نیازسنجی فکری و فرهنگی مخاطب جوان در موضوعات مختلف؛
۶. خلاقیت محوری و اعمال اصل نوآوری و ابتکار در قالب و محتوا؛
۷. شبهه‌شناسی و مواجهه نقادانه با اندیشه ها، مکاتب و جریان‌های معارض؛
۸. اولویت‌دهی به تولید آثار فکری به اقتضاء شرایط ، بحران‌ها و پیشامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روز؛
۹. جذب حداکثری مخاطب ضمن پایبندی بر اصول؛
۱۰. پرهیز از پرداختن به موضوعات و مطالب حساسیت‌زا و تفرقه برانگیز؛
۱۱. گرایش به قالب های نوشتاری نو، متنوع، مجموعه‌ای جوان‌پسند؛
۱۲. توجه ویژه در تولید آثار مکتوب به مسایل دختران و بانوان جوان؛
۱۳. تأکید بر پاسخگویی بهنگام به دغدغه‌ها و شبهات؛
۱۴. نخبه پروری و پرورش نویسندگان توانمند در حوزه جوان؛