مبانی حقوق بشر برای هفدهمین بار چاپ شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، ششمین تحقیق گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، به تازگی به چاپ هفدهم خود رسیده است.

اثر مشترک آقایان سید علی موسوی و سید صادق حقیقت، در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته است.

این تحقیق در چهار بخش تدوین شده است:
بخش اول: حقوق بشر از گذشته تا کنون:

در این بخش، ضمن بررسی سیر تحول مفاهیم حقوق بشر در غرب، از دوران یونان باستان تا زمان حاضر، همسو با مباحث آینده، اسناد حقوق بشر را شناسایی و مقایسه کرده، واکنش‌های انجام گرفته در برابر جهانی شدن آن‌ها بیان شده و در قسمت پایانی، امری بودن این اسناد را در عرصه‌ی روابط بین الملل معاصر تحلیل می‌نماید.

بخش دوم:اصول و مبانی نظری حقوق بشر در اسلام و غرب:

هدف اصلی در این بخش ارائه تعاریفی از حقوق بشر و خاستگاه آن، نظریات اساسی درباره‌ی آن و مقایسه‌اش با دیدگاه اسلام در این باره می‌باشد. در این فصل، انسان مداری به عنوان مکتب فکری زیربنای حقوق بشر غرب تشریح، و ارتباط آن با اصول حاکم بر اسناد حقوق بشر تبیین می‌گردد.

بخش سوم: سنجش حقوق بشر اومانیستی و تطبیق آن با منابع اسلامی:

در این بخش وجوه همسانی و ناهمسانی حقوق بشر در نظام فکری اسلام و مدرنیته بررسی شده است. پاره‌ای از این بخش به بیان وجوه اختلاف و اصول ناسازگاری حقوق بشر غرب با اسلام اختصاص دارد.

بخش چهارم: حقوق بشر از دیدگاه دیگر ادیان و مکاتب:

در این بخش به شماری از مکتب‌های فکری و سیاسی که به نحوی منتقد حقوق بشر مدرن هستند اشاره شده است. این مکاتب عبارتند از: محافظه کاری، رمانتیسم، مارکسیسم، فاشیسم، اگزیستانسیالیسم، تأویل گرایی، پست مدرنیسم و جماعت گرایی.

 

چاپ هفدهم کتاب “مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب” اثر مشترک آقایان سید علی موسوی و سید صادق حقیقت، با قیمت 21000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی  www.poiict.irمراجعه نمایند.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید