فقه و حقوق

فقه و حقوق

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ شناخت نظام حقوقی اسلام و ارایه مدل‌های کاربردی آن.
ـ ارایه راه‌های علمی و عملی جهت تحقق نظام حقوقی اسلام.
ـ شناخت و نقد سایر مکاتب و نظام‌های حقوقی.
ـ بازپژوهی، بازپیرایی و تنسیق علوم فقهی (فقه، فلسفه فقه، فلسفه احکام، اصول فقه، قواعد فقه…) با توجه به دستاورد‌های نوین علمی پژوهش‌شناختی.
ـ تعمیق و توسعه علوم فقهی و پژوهش در زمینه مسایل نوپیدا و نیازهای آینده جوامع اسلامی.
ـ آسیب‌شناسی و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه علوم فقهی.
ـ آسیب‌شناسی ابعاد نظری و عملی سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

معرفی اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق:

غلامرضا پیوندی ـ مدیر گروه  دانلود : رزومه علمی غلامرضا پیوندی حجم فایل ۲۷۸ KB
محمود حکمت نیا  دانلود : رزومه علمی محمود حکمت نیا حجم فایل ۸۳۰ KB
ابوالقاسم علیدوست  دانلود : رزومه علمی ابوالقاسم علیدوست حجم فایل ۱۴۵ KB
حسینعلی بای  دانلود : رزومه علمی حسینعلی بای حجم فایل ۲۵۵ KB
علی محمدی جورکویه  دانلود : رزومه علمی علی محمدی جورکویه حجم فایل ۱۴۵ KB
فرج الله هدایت نیا  دانلود : رزومه علمی فرج‌الله هدایت نیا گنجی حجم فایل ۱۵۰ KB