فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب ارزشمند “فقه و حقوق قراردادها” ادله عام قرآنی اثر حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست با هدف بیان قالب‌های گفت و گو در معاملات از منظر فقیهان اسلام، به زیور چاپ آراسته شد.

این کتاب ادله عام قرآنی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است و ادلـه روایی، در کتاب دیگری مطمـح نظر قـرار گرفـته اسـت.

در ادلـه قرآنـی قراردادهـا آیـات مهـمی کـه محـوریـت در آنهـا معاملات و عقود بوده و یا بر ساختار قراردادها تاثیر زیاد داشته به صورت اجتهادی مورد بحث قرار داده شده است. امـور ادبـی و تفسیری و آرای مفسران، در متن هر آیه بررسی شده و مباحث فقهی متناسب با ادبیات فقهی امامیه به طور دقیق مورد کاوش قرار گرفته است. پایان بخش هر آیه نیز به طور مختصر به مطالعات کاربردی فقهی و حقوقـی پرداختـه شـده تـا نمـوده‌هـای فقـهی و حقوقی آشکارتر شود و زمینه برای بسط مطالعه فراهم آید.

کتاب “فقه و حقوق قراردادها” ادله عام قرآنی در پنج فصل به شرح زیر تدوین گردیده است:

فصل اول: آیه وفا به عقود

فصل دوم: آیه نهی از مواکله باطل و تنفیذ تجارت با رضایت

فصل سوم: آیه حلیت بیع و حرمت ربا

فصل چهارم: آیه نهی از تعاون بر اثم و عدوان

فصل پنجم: آیه نفی سبیل

در بخشی از معرفی کتاب آمده است:

فقیهان اسلام گفت و گو در معاملات را عموماً در دو قالب به سامان رسانده‌اند: اول در قالب بیان مسایل خرد فقهی معاملات؛ دوم در قالب ارایه قواعد و ضوابط عام فقهی. اثر پیش‌رو گونه‌ای دیگر از مباحث لازم در اطراف معاملات را به منصه ظهور رسانده‌است. و آن گفت و گو از ادله عام قراردادها است.

کتاب “فقه و حقوق قراردادها” ادله عام قرآنی اثر حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست، با قیمت ۴۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید