گروه فرهنگ پژوهی

اهداف و برنامه‌های کلی
ـ مطالعه و تحقیق در زمینه مبانی، ماهیت و کارکردهای فرهنگ، عوامل و قواعد تکون و تطور آن، مؤلفه‌های فرهنگ، و نیز نظریه‌پردازی و نوآوری علمی در این زمینه‌ها با بهره‌گیری از منابع و مدارک دینی.
ـ بررسی نسبت و مناسبات فرهنگ با مقولاتی همچون دین، اندیشه، تمدن، فناوری، تاریخ، هنر، علم، تمدن، اخلاق، سیاست، قدرت، ارزشها و…
ـ بازپژوهی و مطالعه انتقادی و نیز ارایه روزآمد میراث علمی ایرانی و اسلامی درباره فرهنگ و مباحث و موضوعات مرتبط بدان.
ـ اجرای مطالعات بین‌رشته‌ای فرهنگی.
ـ بررسی مبانی، مولفه‌ها و نمادهای فرهنگ ملی و فرهنگ اسلامی، و بررسی نقاط ضعف و قوت فرهنگ کنونی ایران و نیز راه‌ها و روش‌های تصحیح، تعمیق و تقویت آن.
ـ مطالعه مقایسه‌ای و نقد نظرات معارض در قلمرو فرهنگ‌پژوهی و پاسخ‌گویی به شبهات القایی در زمینه فرهنگ دینی و وجه فرهنگی اسلام.
ـ زمینه‌سازی برای تقویت و توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی درجهت تحقق چشم‌انداز بیست ساله نظام.
ـ مطالعه وجه فرهنگی جهانی شدن و فراهم نمودن امکان مواجهه فعال و عالمانه با تهاجم فرهنگی غرب.
ـ زمینه‌سازی برای ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی و مطالعات مهندسی فرهنگی در کشور.
ـ فراهم‌شدن فرصت شناخت و تحلیل روشمند مسایل و آسیب‌های فرهنگی و همچنین شناسایی جریان‌های فرهنگی داخل و خارج کشور.

 

معرفی اعضای هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی:

علی ذوعلم                              دانلود : رزومه علمی علی ذوعلم              حجم فایل ۱۸۹ KB

حسین خزایی                         دانلود : رزومه علمی حسین خزایی           حجم فایل ۱۵۰ KB

فرشاد مهدی پور

مهدی جمشیدی