فراخوان مقالات جریان شناسی و نقد اندیشه‌های «اعتزال نو» اعلام شد

بسمه تعالی
فراخوان مقاله
گروه منطق فهم دینِ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  در راستای جریان شناسی و نقد اندیشه‌های «اعتزال نو»  و تدوین مجموعه مقالات و برگزاری همایش «اعتزال نو»،  از همه اندیشمندان و فرهیختگان در خصوص بررسی و نقد افکار این جریان دعوت به عمل می‌آورد.
محور‌های کلی:
الف) جریان شناسی فکری، معرفتی و اجتماعی اعتزال نو، خاستگاه و پیشینه آن، تفاوت‌ها و اشتراکات با معتزله قدیم و… ب) بررسی و نقد آراء مشترک نو‌اعتزالیان، ج) بررسی و نقد آراء اختصاصی  هر یک از چهره های شاخص، و آثار و مکتوبات برجسته این جریان.
موضوعات پیشنهادی:
*    تعریف دستگاه فکری و مکتبی نواعتزال ، جریان شناسی معرفتی و اجتماعی اعتزال نو و نقد آن،  میزان تأثیرپذیری  نومعتزله  از مسیحیت معاصر، الفت اعتزال نو و اعتزال تاریخی، معرفت شناسی نو معتزلیان(دستگاه معرفتی)،  هستی شناسی در نومعتزله، اعتزال نو و تاریخی نگری ، هرمنوتیک  ازمنظر نومعتزلیان، عقل در نگاه نومعتزلیان،  مغالطات نو معتزلیان.    *  فلسفه دین در اعتزال نو، زبان دین ازمنظر نومعتزلیان، علم دینی از نگاه نو معتزله، علم ودین درنگاه نو اعتزال ،  ذاتی  وعرضی دین  از منظر نواعتزالیان  نگرش حقوقی نو معتزلیان، فلسفه اخلاق ازمنظر نومعتزلیان، اخلاق از منظر نو اعتزالیان، کلام نو معتزلیان، فقه در اعتزال نو، روش اجتهاد و فهم دین از نگاه نومعتزله ،  نص دینی (کتاب و سنت) در نگاه نو معتزلیان،  وحی وتجربه دینی ازنگاه نو اعتزالیان  *   بررسی تطبیقی اندیشه های نومعتزلیان و استاد مطهری(ره)،  بررسی تطبیقی اندیشه های وحی شناختی نومعتزلیان و علامه طباطبایی(ره) ، بررسی تطبیقی نواعتزالیان واندیشه‌های مقام معظم رهبری دام ظله ،  بررسی تطبیقی نومعتزلیان عرب و روشنفکران ایرانی(موارد و میزان أثرپذیری) *   اعتزال نو و سکولاریسم،  اعتزال نو و خلافت دینی، علل انحطاط مسلمین و راه چاره‌ها از نگاه نو معتزلیان،  نسبت سنت و مدرنیته و اسلام و دنیای معاصر از نگاه نو معتزلیان   *   نقد آرای اختصاصی  و آثار برجسته هریک از چهره های شاخص  متقدم نظیرسید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری،  محمد عبده،    سیدعبدالرحمن کواکبی،  رشیدرضا و چهره های متأخر نظیر  علی عبدالرزاق، طه حسین،  طیب تیزینی،  امین الخولی،  محمدعابدالجابری،  محمدارکون،  نصرحامدابوزید،  محمد احمدخلف الله، ‌فضل الرحمن،  سید محمد قطب،  ‌محمد غزالی، ‌محمود شلتوت، ابن عاشور، حسن حنفی،    عبدالکریم سروش،  محمدمجتهد شبستری،  مصطفی ملکیان و … .  
توضیحات:
ضمن سپاس از همه نویسندگان محترم و با امید به همکاری دانشمندان و فرهیختگان معزّز توجه به چند نکته بایسته می¬نماید:
1-مقالات ارسالی مطابق شیوه‌نامه مقالات علمی‌پژوهشی تدوین گردد.
2- مقالات باید از استاندارد علمی لازم برخوردار بوده،  دارای چکیده،  واژگان کلیدی،  تبیین موضوع،  نتیجه گیری،  فهرست کامل منابع و برخوردار از نوآوری باشد.
3- از موضوعات پیشنهادی جدید در راستای اندیشه شناسی نو اعتزال  استقبال می‌شود.
4- مقالات نباید در جای دیگری به چاپ رسیده باشند.
5-ارسال لوح فشرده مقاله به همراه رزومه علمی نویسنده الزامی است.
6- تمام مقالات ارسالی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب امتیاز لازم در مجموعه مقالات چاپ و مطابق ضوابط پرداختی پژوهشگاه محاسبه می‌گردد.
آدرس ارسال مقالات: قم، بلوار پانزده خرداد، کوی 10، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه منطق فهم دین.
مهلت ارسال مقالات: دی 1390
پست الکترونیک
groupmantegh@gmail.com
تماس با ما: 02517736289 داخلی 50

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید